Một vài suy tư về Thánh Inhaxio Loyola và tập linh thao
Phụ đề: Nhân dịp kỷ niệm 500 năm ngày sinh (1491 -1991)
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001057
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001138
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001181
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001183
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001184
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001185
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001247
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004912
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Bài thứ nhất: Thiên Chúa ở trong mọi sự 7
Bài thứ hai: Tình yêu thương của người cha 12
Bài thứ ba: Biến cố Pamplona cuộc trở lại 16
Bài thứ tư: Đức Maria trong cuộc đời của Inhaxio 20
Bài thứ 5: Đối thoại với Thiên Chúa 25
Bài thứ 6: Kiển điểm đời sống mỗi ngày 29
Bài thứ 7: Vài nét chấm phá về con người và sự nghiệp của thánh Inhaxio Loyola 33
Bài thứ 8: Đồng hóa với Chúa Kitô 41
Bài thứ 9: Cuộc liên hoan ca múa nhạc 45