Tự thuật thánh Augustinô
Nguyên tác: Confessions
Tác giả: Thánh Augustinô
Ký hiệu tác giả: AUG
Dịch giả: Louis de Mondaodon, Vân Thúy
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000764
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000886
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001323
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001325
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003113
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004765
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 508
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
Dẫn nhập 9
Chương 1. Những thời thơ ấu 31
Chương 2. Tuổi dậy thì 63
Chương 3. Các ta giơ 79
Chương 4. Bão táp và bóng tối 103
Chương 5. Ánh sáng lờ mờ trong đêm tối 134
Chương 6. Trên con đường đến với chân 165
Chương 7. Ánh áng đang ló rạng 199
Chương 8. Những lần hoãn lại cuối cùng sự thắng thế của ân sủng 236
Chương 9. Niềm vui của cuộc trở về với Thiên Chúa 260
Chương 10. Xét mình 298
Chương 11. Nâng hồn lên với các màu nhiệm 370
Chương 12. Sự tìm tòi của trí tuệ một công việc vất vả 412
Chương 13. Phần sâu kín nhất của các dụ ngôn 454
Mục lục 507