Đức Mẹ và Don Bosco
Tác giả: J. M. Beslay, SDB
Ký hiệu tác giả: BE-J
Dịch giả: Người Salêdiêng MAC/OPN
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000942
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002999
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
I. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Mẹ 5
II. Một hình ảnh đẹp của Đức Mẹ: Mẹ Margaritta 12
III. Đức Mẹ chuẩn bị công trình của ngài 18
IV. Một tình bạn tốt đẹp dưới mắt Đức Mẹ 24
V. Giờ tiền định đã được Đức Mẹ chỉ rõ 30
VI. Chính Đức Mẹ đã làm các phép lạ 36
VII. Đức Mẹ bảo đảm tương lai công trình của ngài 42
VIII. Đức Mẹ lo giữ nhân đức của con cái Ngài 48
IX. Đức Mẹ là sự cứu vãn duy nhất của ta chống lại những công phá của ma quỷ 53
X. Hai phương diện lớn để thánh hóa mình: Siêng năng rước lễ và sùng kính Mẹ 59
XI. Chính Đức Mẹ đã ban cho các em những món quà 65
XII. Đức Maria trọng thưởng lòng tin yêu của đầy tớ Ngài 70
XIII. Đức Mẹ Phù Hộ muốn có một đền thánh dâng kính Mẹ cách riêng 76
XIV. Nhà thờ Đức Mẹ phù hộ được xây cất bằng những phép lạ kế tiếp nhau 82
XV. Đức Mẹ tiếp cứu Don Bosco thực hiện một công việc rất khó 88
XVI. Đức Mẹ luôn canh giữ: một chiêm bao kỳ diệu nữa: Những món quà được dâng lên Đức Mẹ 94
XVII. Lịch sử việc tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ 100
XVIII. Một ngày như trên thiên đàng: Lễ cung hiến đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ 106
XIX. Don Bosco truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ như thế nào 111
XX. Mẹ nhân lành đã lo lắng cách riêng cho những nhà Saledieng tại Pháp 117
XXI. Vâng lệnh Đức Mẹ, Don Bosco sáng lập dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 122
XXII. Một trẻ em được đặc ân của Đức Mẹ: Thánh Đominico Savio 128
XXIII. Một trẻ em khác được đặc ân của Đức Mẹ: Micae Magone 134
XXIV. Đức Mẹ dìu một em bé từ hỏa ngục về để em có thể xưng tội với Don Bosco 140
XXV. Đức Mẹ cho nhìn thấy hạnh phúc dành cho những người hết lòng tin cậy nơi Mẹ 146
XXVI. Nếu Đức Mẹ Phù Hộ đã giúp Don Bosco cách lạ lùng như thế, thì Thánh Lập Dòng cũng đã yêu mến Đức Mẹ với hết tình con thảo... Thật sự hai Mẹ con đã kề vai sát cánh làm việc 152