Theo vết chân Người
Phụ đề: Liên lịch Phụng vụ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000269
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009260
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích