Sain Hyacinth of Poland
Phụ đề: The Story of the Apostle of the North
Tác giả: Mary Fabyan Windeat
Ký hiệu tác giả: WI-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003205
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 20
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích