Mẹ Têrêsa. Nguồn sáng từ trái tim
Tác giả: Meg Greene
Ký hiệu tác giả: GR-M
Dịch giả: Lưu Tuấn Dũng
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001343
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002960
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004739
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 271
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đâu 5
Những mốc quan trọng trong cuộc đời của Mẹ Teresa 7
Chương 1: Thành phố Skopje 13
Chương 2: Đáp lại lời kêu gọi 35
Chương 3: Một hương đi mới và một hành trình mới 65
Chương 4: Niềm hy vọng nhen nhóm trong khu ổ chuột 85
Chương 5: Nghèo khó là người che chở chúng ta 109
Chương 6: Kalighat 135
Chương 7: Shishu Bhavan và Shantinagar- những vùng đất bình an 155
Chương 8: Điều kỳ diệu 175
Chương 9: Ơn phúc và những lời chỉ trích 201
Chương 10: Người phụ nữ ngoan đạo nhất của Giáo Hội 235