Asian Saints
Phụ đề: The 486 Catholic canonnized Saints and blessed of Asia
Tác giả: Francis X. Clark, SJ
Ký hiệu tác giả: CL-F
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003344
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích