Don Bosco nhà giáo huấn
Tác giả: Gian Carlo Isoaridi, SDM
Ký hiệu tác giả: IS-G
Dịch giả: Người Salêdiêng MAC/OPN
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000850
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001160
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Don Bosco và thanh thiếu niên: Hai hằng số 3
Chương 1. Don Bosco, giảng viên giáo lý 7
Don Bosco hiểu việc dạy giáo lý như thế nào 9
Cứu rỗi các linh hồn, động lực duy nhất của khoa giáo của Don Bosco 10
Bảo vệ và truyền bá đức tin Công giáo 15
Một quy mô huấn giáo trải rộng 20
Don Bosco dấn mình vào công việc huấn giáo 24
Những học sinh giáo lý 26
Những giáo lý viên 27
Sách giáo lý 28
Phương pháp huấn giáo của Don Bosco 30
Phương pháp tích cực tìm tòi 37
Những cách thức và phương thế thu hút giới trẻ 39
Chương 2. Rao giảng Lời Chúa - Huấn giáo bằng hành động 42
Huấn giáo về các sự đau 46
Sự chết 47
Thiên đàng 50
Huấn giáo về tội lỗi 51
Huấn từ tối 53
Khoa huấn giáo sân chơi 58
Cái nhìn 59
Lời nói bên tai 60
Chương 3. Huấn giáo bằng ngòi bút 63
Lịch sử Giáo hội 69
Lịch sử kinh thánh 71
Thư từ 75
Don Bosco, người viết báo 76
Chương 4. Hạt động huấn giáo sám hối 78
Tính trọng tâm của phép cáo giải 79
Dấn thân trong cuộc sống 86
Một cha giải tội nhất định 98
Việc linh hướng 100
Chương 5. Huấn giáo Thánh Thể của Don Bosco 111
Tự do trong việc rước lễ 117
Hiệp lễ đòi hỏi dấn thân 118
Bạn Giê-su 120
Viếng Thánh thể 122
Thánh lễ, trung tâm toàn thể huấn giáo của Don Bosco 125
Chương 6. Huấn giáo Đức Mẹ của Don Bosco 131
Kết luận 141