Cuộc đời Thánh Phêrô Giulianô Eymard
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003446
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014204
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích