Cuộc đời Thánh Phêrô Giulianô Eymard
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003446
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014204
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014538
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những  khích lệ sau lần xuất bản thứ nhất 3
Lời phi lộ 7
PHẦN I  
Chương I: Đời thơ ấu 11
Chương II: Qua đường chông gai tới chức linh mục 30
Chương III: Đời linh mục 60
Chương IV: Cha sở Monteynard 74
Chương V: Tu sĩ dòng Đức Mẹ 88
Chương VI: Một con đường mới 113
PHẦN II  
Chương I: Tu viện đầu tiên và những bước khó khăn 137
Chương II: Một năm đầu gian khổ: 1857 148
Chương III: Năm an ủi: 1858 160
Chương IV: Nữ giới cần nữ giới 172
Chương V: Dòng Thánh Thể tăng trưởng 185
Chương VI: Tòa thánh phê chuẩn tu hội các linh mục Thánh Thể 202
Chương VII: Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Chúa Giêsu 211
Chương VIII: Những năm sau cùng của Cha Eymard 216
Chương IX: Cha Eymard đau nặng và qua đời 225
Chương X: Đời vinh quang 233
Phụ thêm I: Bước gian truân và sự phát triển của tu hội Thánh Thể 240
Phụ thêm II: Một vài nhận xét của những người đã gặp cha Eymard 242
Tổng kết: 247