Thánh nữ Catarina Siena
Nguyên tác: Saint Catherine of Siena
Tác giả: Frances Alice Forbes
Ký hiệu tác giả: FO-F
Dịch giả: Hội Dòng Nữ Đa Minh
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001358
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 117
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích