Hạnh Thánh mỗi ngày
Tác giả: Nguyễn Bình Tĩnh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001164
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích