Thánh nữ Têrêsa Avila. Vị thánh hay xuất thần
Phụ đề: Những vị Thánh làm đảo lộn thế giới
Tác giả: René Fúlop , Miller
Ký hiệu tác giả: FU-R
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000955
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001416
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001492
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001493
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001494
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001495
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001496
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003138
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004897
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Cuốn sách nằm trong bộ truyện những vị thánhh làm đảo lộn thế giới của Cha Réné Fúlop – Miller. Nội dung cuốn sách là một câu chuyện đấy hấp dẫn và lý thú về cuộc đời và kinh nghiệm tâm linh qua những lần xuất thần của Thánh Têrêsa Avila. Trọn cuộc đời của mẹ là gương sáng cho chúng ta về lòng nhiệt thành và hăng say dấn thân; lòng khao khát cháy bỏng làm sáng danh Chúa và dẫn đưa nhiều người về với Chúa hơn.