Những tư tưởng chọn lọc của Cha Thánh xứ Ars và những bông hoa nhỏ xứ Ars
Nguyên tác: Pensées choisies du saint Curé d'Ars et peties fleur d'Ars
Tác giả: Janine Frossard
Ký hiệu tác giả: FR-J
Dịch giả: Gm. Matthêu Nguyễn Văn Khôi
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003014
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI TỰA 5
NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỌN LỌC CỦA CHA THÁNH XỨ ARS  
1. Trước tiên là học hỏi 17
2. Làm việc vì thiên đàng 19
3. Hạnh phúc trong tầm tay chúng ta 21
4. Chúng ta hãy thu tích những kho tàng vĩnh cửu 23
5. Đức tin là nguồn vui 25
6. Chúng ta có thể thu lượm tất cả 27
7. Một người bạn đang chờ đón chúng ta 29
8. Những tai hại của tính tự ái 31
9. Hai phút đủ để mất linh hồn 33
10. Hỏa ngục đang mở ra 35
11. Lợi dụng các cơn cám dỗ 37
12. Khiêm nhượng : nhân đức đầu tiên 39
13. Những việc hãm mình nhỏ bé đó đây 41
14. Tha thứ là qui luật 43
15. Chiến đấu dũng cảm đưa đến toàn thắng 45
16. Một tâm hồn trong sạch có đủ mọi quyền lực 48
17. Cầu nguyện là hạt sương lành 51
18. Ta hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần 54
19. Các ân sủng ở trong tay Đức Trinh Nữ 57
20. Thánh lễ : quà tặng của Thiên Chúa 60
21. Xưng tội : niềm an ủi tuyệt vời 62
22. Trông cậy : đừng quá đáng cũng đừng quá ít 65
23. Bí tích Thánh Thể mở cửa thiên đàng 67
24. Đừng ngại rước lễ thường xuyên 70
25. Hãy viếng Chúa 73
26. Không có linh mục, những ơn lành của Chúa có lẽ sẽ vô ích 75
27. Càng nhận biết Thiên Chúa, ta càng yêu mến Người hơn 78
28. Qua thập giá đến thiên đàng 80
29. Ta đừng lầm kho tàng 84
30. Trước hết là muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa 86
NHỮNG BÔNG HOA NHỎ XỨ ARS  
Về linh hồn và thể xác 91
Về lòng mến Chúa 92
Về Đức Trinh Nữ 94
Về việc cầu nguyện 95
Về linh mục 98
Về việc rước lễ 99
Về Chúa Thánh Thần 100
Về sự khôn ngoan thận trọng 103
Về những cơn cám dỗ 104
Về tội lỗi 107
Về hỏa ngục 109
Về sự tự hiến 110
Về sự trong sạch 111
Về sự kiêu căng 113
Về đức khiêm nhượng 114
Về sự chết 115
Về sự đau khổ 116
Về ân sủng 119
Về lòng từ bi của Thiên Chúa 120
Về các giới răn 121
Về sự thánh hóa ngày Chúa nhật 122
Về sự vu khống 123
Cái rác và cái đà 124
Về sự bố thí 125
Về thế gian 127
Về dấu thánh giá 128
Vươn lên cao nữa 129
Về sự thánh thiện 130
Một tiền vị của thiên đàng 131