Thánh nữ Bernadette Lộ Đức. Sứ giả tình thương
Tác giả: Phêrô Maria Phan Hữu Lộc
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001432
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002967
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002968
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003360
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu: Lm. Phao lô Đào Văn Thạnh 5
Lời dẫn nhập 7
I. LỘ ĐỨC (1844-1866)  
Chương 1: Trời đất gặp nhau 21
Chương 2: Hồn em xao xuyến 31
Chương 3: Nếu bà từ trời mà đến 39
Chương 4: Bà cất lời mời gọi 53
Chương 5: Trước sức mạnh huyền bí 67
Chương 6: Ông chép sai lời tôi 71
Chương 7: Sứ mệnh quá lớn 83
Chương 8: Phép lạ hoa hồng 93
Chương 9: "Ta là vô nhiễm nguyên tội" 103
Chương 10: Lần từ biệt sau hết 115
Chương 11: Đức cha thừa nhận phép lạ 123
Chương 12: Vào đời tận hiến Nevers 131
II. NƠ-E (1866-1879)  
Chương 13: Đây tu viện Nevers 143
Chương 14: Lễ mặc áo dòng 153
Chương 15: Khấn dòng lúc nguy tử 165
Chương 16: Lễ khấn dòng chính thức 173
Chương 17: Chị em gặp mặt 187
Chương 18: Cha con tương phùng 197
Chương 19: Thánh giá và vinh quang 205
Chương 20: Trước giờ vĩnh biệt 213
III. RÔ MA (1909-1933)  
Chương 21: Vinh quang trên bàn thánh 227
Chương 22: Lễ phong thánh 237
IV. PHỤ LỤC  
Chương 23: Lộ Đức xưa và nay 249
Chương 24: Lộ Đức và bệnh nhân 259
Chương 25: Bernadette bách chu niên (1879-1979) 271
Chương 26: Phục sinh 1995 277