Những bài giảng bất hủ của cha thánh Gioan Maria Vianney
Nguyên tác: Sermons of the curé of Ars
Tác giả: Gioan Maria Vianney
Ký hiệu tác giả: VIA
Dịch giả: Phaolô Vũ Đức Thành
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002946
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 475
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004839
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 475
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích