The Collected Works of St.Teresa of Avila
Tác giả: Kieran Kavanaugh, OCD, Otilio Rodriguez, OCD
Ký hiệu tác giả: KA-K
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003568
Nhà xuất bản: Washington, DC
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 22
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích