Thánh Biển Đức. Anh hùng của núi đồi
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001162
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Cậu thanh niên đi trốn 3
2. Mọt công trình mới 18
3. Người cha 33
4. Những việc lạ lùng bởi nước 48
5. Kẻ thù mưu hại 57
6. Người con của núi đồi 66
7. Đường lối an hòa 79
8. Gặt hái ở phương xa 94
9. Cha của người nghèo khổ 104
10. Lưỡi gươm đau khổ 119
11. Với dòng thời gian 136
12. Cuối đường 153
13. Công trình vẫn tiếp tục 167