The Spirituality and Pedagogy of St. Joseph Calasanz
Phụ đề: Synthetical Essay
Tác giả: Josep Maria Balcells
Ký hiệu tác giả: BA-J
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003624
Nhà xuất bản: ICCE Madrid
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003625
Nhà xuất bản: ICCE Madrid
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 68
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích