Don Bosco
Phụ đề: Storia di un prete
Tác giả: Teresio Bosco, SDB
Ký hiệu tác giả: BO-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003681
Nhà xuất bản: Editrice Elle Di Ci
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 22
Số trang: 351
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích