Danh ngôn các Thánh
Tác giả: Ronda De Sola Chervin
Ký hiệu tác giả: CH-R
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000478
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích