Thánh Antôn. Vị thánh khổ hạnh
Phụ đề: Những vị Thánh làm đảo lộn thế giới
Nguyên tác: The Saints that moved the world
Tác giả: René Fúlop , Miller
Ký hiệu tác giả: FU-R
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000890
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001513
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001514
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001515
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001516
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001517
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001518
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003066
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004962
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Kể về hành trình sống của nhà ẩn tu đầu tiên sống trong một khung cảnh và theo lối sống xa lạ, đôi khi khó hiểu đối với độc giả ngày nay. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả của cải và nhân vị thế gian mà sống ẩn mình, chiến đấu chống lại ma quỷ trong lời cầu nguyện để đến với Chúa. Những cám dỗ, xung đột cơ bản trong cuộc sống của con người này cũng là xung đột vĩnh viễn của nhân loại. Đó là một xung đột mà bất cứ ai muốn vâng theo tiếng gọi của bản tính cao siêu nơi mình đều không tránh khỏi: xung đột giữa những cám dỗ của xác thịt và sự tự chế tinh thần.