Thánh Gerard Majella
Phụ đề: Giêradô. Vị thánh của thời đại hôm nay
Tác giả: Dòng Chúa Cứu Thế
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002352
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích