Chân dung chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi
Phụ đề: Vị Thánh của thời đại
Tác giả: Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002518
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 91
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích