Dẫn nhập linh đạo Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tác giả: André Combes
Ký hiệu tác giả: CO-A
Dịch giả: Lm. Jos Thanh Bình
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001317
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích