Đôi cánh tình yêu
Phụ đề: Con đường của Thánh nữ Catarina Siena
Nguyên tác: Catherine of Siena's Way
Tác giả: Mary Ann Fatula, OP
Ký hiệu tác giả: MA-F
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001251
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
1. Bối cảnh lịch sử 19
2. Thực thi thánh ý Chúa 39
3. Mặc lấy chân lý 61
4. Căn phòng nội tâm 79
5. Kinh nguyện bà mẹ của chúng ta 97
6. Bửu huyết Chúa Giê su lòng thương xót đối với trái tim con người 127
7. Đôi cánh tình yêu 147
8. Tin tưởng vào Chúa quan phòng 167
9. Chúa Ba Ngôi, vực thẳm tình yêu 187
10. Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa thiêu đốt tôi 207
Phụ lục 225