Bình an và thiện hảo
Phụ đề: Thánh Phanxicô Assisi
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001332
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
I. Lời mở đầu 9
1. Nội dung tác phẩm 9
2. Vấn đề phan sinh 12
3. Tại sao có vấn đề Phan sinh 13
4. Đối tượng của vấn đề Phan sinh là gì? 16
5. Kết luận 20
II. Bút tích thánh Phanxico 24
1. Đại cương 24
2. Lập pháp 33
3. Các thư 39
4. Kinh nguyện 47
5. Ngợi khen Thiên Chúa và phép lành cho anh Lê-ô 51
III. Cuộc đời thánh Phanxico của Toma Celano 57
1. Nhập đề 57
2. Hoàn cảnh sáng tác 60
3. Tác phẩm 62
IV. Cuộc đời thánh Phanxico Assisi của thánh Bunaventura 64
1. Nhập đề 64
2. Các hoàn cảnh 64
3. Sử gia 67
4. Người hòa giải 69
5. Nhà văn 71
V. Huyền thoại ba người bạn 74
1. Nhập đề 74
2. Cái lợi của huyền thoại ba người bạn 76
VI. Huyền thoại Pê-ru-sa 77
1. Nhập đề 77
2. Các bút tích của anh Lê-ô 77
3. Thủ bản 1046 Pê-ru-sa 81
4. Mô tả thủ bản 81
5. Nội dung của thủ bản 82
6. Phân tích các phần 84
7. Cái lợi của huyền thoại Pê-ru-sa 90
VII. Gương hoàn thiện 93
1. Nhập đề 93
2. Ấn bản đầu tiên 94
3. Ấn bản hai 95
4. Các thủ bản 96
5. Mở đầu và thể loại văn học 98
6. Các nguồn của gương hoàn thiện 99
7. Xuất xứ gương hoàn thiện 101
8. Các lợi của gương hoàn thiện 102
VIII. Những bông hoa nhỏ của thánh Phanxico, tiếp theo khảo sát về các dấu thánh 104
1. Nhập đề 104
2. Khảo sát về các dấu thánh 126
IX. Sacrum Commercium 128
1. Niên hiệu và tác giả Sacrum Commercium 128
2. Những khó khăn về chú giải 132
3. Phân tích tác phẩm và vấn đề biên soạn 137
4. Giá trị của Sacrum Commercium 139
X. Các chứng nhân và các nhà biên niên sử thế kỷ XIII 141
XI. Phần phụ thêm: Tiểu tự điển các nguồn Phan sinh 142
1. Các nguồn chứng từ 145
2. Kinh Thánh trong các bải giảng của thánh Anton 146
3. Gia phả các vua Bồ Đào Nha từ 1128 dến 1325 148
Thánh Anton Padova 149
5. Thánh Anton trong phong tục co truyền và kinh nguyện bình dân 151
6. Các hình ảnh và biểu tượng của thánh Anton Padova 153
1. Tuổi trẻ 159
2. Chúa gọi 160
3. Bước đầu đời tu 163
4. Một sự phân công bất ngờ 165
5. Giữa nội cấm và thế gian 166
6. Những khó khăn đầu tiên 167
7. Thầy giữ cửa gương mẫu 170
8. "Carado người thinh lặng" 171
9. Bác ái 172
10. Tình bạn của một đấng thánh - "thầy Giacolina" và "chị Clara" 173
11. Việc tông đồ 179
12. Ánh mắt lạ lùng 181
13. Dưới chân bàn thờ 182
14. Tại nhà nguyện thánh 187
15. Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giê-su 189
16. " Nhà cầu nguyện vĩ đại của thế kỷ" 190
17. Cơn bệnh cuối cùng 192
18. Qua đời và an táng 195
19. Phán quyết của Giáo hội 197
Những cánh hoa đơn xứ Bitche 205
Mục lục 215