Saint Jérome
Tác giả: M. Amédée Thierry
Ký hiệu tác giả: TH-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003959
Nhà xuất bản: Librairie Académique Didier et Cie
Năm xuất bản: 1867
Khổ sách: 22
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích