Êlisabeth Chúa Ba Ngôi. Chúa có mặt là con vui
Tác giả: Conrad de Meester
Ký hiệu tác giả: ME-C
Dịch giả: Cát Minh Nha Trang
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003105
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004806
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005182
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa  
1. KHI THIÊN CHÚA PHỔ NHẠC   7
Thiên thần hay quỉ sứ   8
Một cơn đói khác   11
Vô điều kiện 14
Sống ở đây   18
Đem chiêm niệm vào đời   22
Chiều sâu và mặt nổi    25
Lý luận của trái tim   28
2. SA MẠC NỞ HOA  31
Bước đầu gay go   34
"Trong đức tin và mầu nhiệm..."  38
Niềm vui mến yêu   40
Hiền thê của Đức Kitô  44
Cầu nguyện trong lao tác   48
Ngây ngất vì vẻ đẹp của Thiên Chúa   50
Gần cận với người thế  54
Trở thành một nhân tính phụ trội cho Giêsu   56
3. PHÁT NGÔN VIÊN NHIỆT TÌNH CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA   59
Hương vị của nguồn suối  60
Nguồn Suối yêu thương bạn và kiếm tìm bạn  65
Làm sao để Nguồn Suối chảy tràn trề  69
Lòng bên lòng  72
Sức năng dộng của việc trở về với Thiên Chúa. 82
Cả trong những lúc đau khổ  88
4. TÔI TIẾN VÀO SỰ SÁNG  94