Cuộc đời thánh Gioan Vianney
Phụ đề: Bổn mạng các cha sở
Tác giả: M. Cardo
Ký hiệu tác giả: CA-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000545
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006997
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010641
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích