Gương các Thánh
Phụ đề: Gương các thánh theo niên lịch phụng vụ và 117 hiển Thánh tử đạo Việt Nam
Tác giả: L.M.T.V
Ký hiệu tác giả: LMTV
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000428
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002457
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006999
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013552
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 336
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày THÁNG GIÊNG   
1 Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời   3
2 Thánh Basiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadian, Giám mục, tiến sĩ 6
7 Thánh Raymonđô Pênhapho, linh mục  10
13 Thánh Hilariô, Giám mục, tiến sĩ 13
  Thánh Đaminh Khảm, Giuse Tả và Luca Thìn, giáo dân, tử đạo 16
17 Thánh Antôn, Viện phụ 20
20 Thánh Phabianô, Giáo Hoàng, tử đạo 22
  Thánh Sêbattinô, quân nhân, tử đạo 24
21 Thánh Anê, Trinh nữ, tử đạo 26
22 Thánh Vinhsơn, Phó tế, tử đạo 29
  Thánh Matthêu Đậu và Phanxicô Tế, linh mục, tử đạo 31
24 Thánh Phanxicô Đơ Xan, Giám mục, tiến sĩ 38
25 Thánh Phaolô Tông đồ trở lại  38
26 Thánh Timôtê và Titô, Giám mục  44
27 Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ   45
28 Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ 48
30 Thánh Tôma Khuông, linh mục, tử đạo  51
31 Thánh Gioan Bôtcô, linh mục  54
   THÁNG HAI    
2 Dâng Chúa Giêsu yà đền thánh  57
  Thánh Gioan Têôphan Ven  60
3 Thánh Blasiô, Giám mục, tử đạo 63
5 Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo 67
6 Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo 70
8 Thánh Giêronimoo Êmiliani  73
10 Thánh Scôlattica, trinh nữ 76
11 Đức Mẹ Lộ Đức  79
13 Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo 81
  Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo 84
14 Thánh Sirilô, Đan sĩ  
  Thánh Mêtôđiô, Giám mục 87
17 Bảy thánh lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ   90
21 Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, tiến sĩ 93
22 Kính Tông Tòa thánh Phêrô   97
23 Thánh Pôlicap, Giám mục, tử đạo  99
  THÁNG BA  
4 Thánh Caximia  103
7 Thánh nữ Petpêtua và Phêlicita, tử đạo 106
8 Thánh Gioan Thiên Chúa, Thừa sai  109
9 Thánh Phanxica Rômana, Nữ tu 112
10 Thánh Đaminh cẩm, linh mục, tử đạo  114
12 Thánh Patrixiô, Giám mục  117
18 Thánh Syrilô thành Giêrusalem, Giám mục, tiến sĩ 120
19 Thánh Giuse, bạn Đức trinh nữ Maria   123
23 Thánh Turibiô Mônrôvêcô, Giám mục  127
25 Lễ Truyền tin  129
  THÁNG TƯ  
1 Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.... 132
  Thánh Đaminh Tước, linh mục, tử đạo 135
4 Thánh Isiđôrô, Giám mục, tiến sĩ 138
5 Thánh Vinhsơn Phêriô, linh mục   140
6 Thánh Phaalô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo 143
7 Thánh Gioan Lasan, linh mục  146
  Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu linh mục, tử đạo 149
11 Thánh Tanitlao, Giám mục, tử đạo  152
13 Thánh Mattinô I, Giáo Hoàng, tử đạo 155
21 Thánh Anxenmô, Giám mục, tiến sĩ 158
23 Thánh Giotgiô, tử đạo 160
24 Thánh Phiđêlê Sitmaringen, linh mục, tử đạo 163
25 Thánh Maccô, thánh sử 167
28 Thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo   
  Thánh Phaolô Khoan, Phêrô Hiếu và Gioan Baotixita Thành, linh mục và thầy giảng, tử đạo 171
29 Thánh Catarina Siêna, Trinh nữ, tiến sĩ 173
  Thánh Giuse Tuân, linh mục, tử đạo 177
30 Thánh Piô V, Giáo Hoàng 180
  THÁNG NĂM   
1 Thánh Giuse thợ  183
  Thánh Âutinh Đông và Gioan Hương, linh mục thừa sai, tử đạo 185
2 Thánh Atanaxiô, Giám mục, tử đạo 189
  Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ, tử đạo 191
3 Thánh Philipphê và Giacôbê, tông đồ  194
9 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm,giáo dân, tử đạo 202
12 Thánh Nêrêô và Akilêô, tử đạo 204
14 Thánh Matthia, tông đồ  207
18 Thánh Gioan I, Giáo Hoàng, tử đạo 209
20 Thánh Bênađinô, Siêna, linh mục 211
  Thánh Micae Hồ Đình Hy, Quan Thái Bộc, tử đạo  214
  Thánh Lôrenxô Ngôn giáo dân, tử đạo 217
25 Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ 220
  Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo 222
26 Thánh Philipphê Nêri, linh mục  225
  Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục, tử đạo 227
  Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phương, trùm họ, tử đạo 230
27 Thánh Âutinh Căntobêri, Giám mục 233
  Thánh Phaolô Hạnh,giáo dân, tử đạo 235
31 Đức Mẹ đi viếng bà thánh Ysave   238
  THÁNG SÁU   
1 Thánh Giuttinô, tử đạo 241
  Thánh Giuse Túc,giáo dân, tử đạo 244
2 Thánh Macsenlinô và Phêrô, tử đạo 247
  Thánh Đaminh Minh, giáo dân, tử đạo 249
3 Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo 251
  Thánh Phaolô Đổng (Dương), giáo dân, tử đạo 254
5 Thánh Bôniphat, Giám mục, tử đạo 256
  Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục, tử đạo 259
  Thánh Đaminh Toại và Đaminh Huyên, giáo dân, tử đạo 262
6 Thánh Nôbêtô, Giám mục 265
  Thánh Phường Dũng, Phêrô Thuần và Vinhsơn Dương, giáo dân, tử đạo 268
7 Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo  271
9 Thánh Eprem, Phó tố, tiến sĩ  274
11 Thánh Banaba Tông dồ  277
13 Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ 279
  Thánh Âutinh Huy, Nicôla Thể và Đaminh Đạt, quân nhân, tử đạo 282
  Thánh Anrê Tường, Vinhsơn Tương, Đaminh Mạo, Đaminh Nhi và Đaminh Nguyên, Giáo dân, tử đạo 285
  Thánh Phê rô đa, giáo dân, tử đạo 288
19 Thánh Rômunđô, Viện phụ  291
21 Thánh Luy Gondaga, tu sĩ  294
22 Thánh Paolinô Nôla, Giám mục   296
24 Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả   301
  Thánh Đaminh Minh và Phanxicô Chiểu, Giám mục và thầy giảng, tử đạo 304
27 Thánh Cyrinlô Alêxanta Giám mục, tiến sĩ 308
  Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, tử đạo 311
28 Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo  314
29 Thánh Phêrô và Phalô Tông đồ   316
30 Các thánh tử đạotiên khởi Giáo đoàn Rôma 321
  Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo 323