II cammino di Padre Pio
Tác giả: P. Gerardo Saldutto
Ký hiệu tác giả: SA-P
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003643
Nhà xuất bản: Piemme
Khổ sách: 22
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích