Thánh nữ Têrêxa Bênêdicta
Tác giả: Maria Amata Neyer
Ký hiệu tác giả: NE-A
Dịch giả: Nguyễn Uy Nam
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001273
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 202
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003018
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004837
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU  
Hành trình một cuộc đời 9
BRESLAU  
Chúng ta hiện hữu ở trần gian là để phục vụ nhân loại.  15
GOTTINGEN  
“Nhìn về những chân trời mới...” 43
FRIBOURG  
“Tôi không thể chấp nhận tùng phục kiểu này 56
BERGZABERN  
“bí mật của riêng tôi..” 69
SPIRE  
“Chân lý bé nhỏ giản dị mà tôi phải nói...” 90
BEURON  
Như phòng đợi Nước Trời 125
MUNSTER  
“Đâu là giới hạn của tôi...” 136
COLOGNE  
“Thay mọi người, hiện diện trước Chúa...” 146
ECHT  
“Vĩnh biệt để... về với nguồn sống” 172
THAY LỜI KẾT 198