Đối thoại
Tác giả: Thánh Catarina Siena
Ký hiệu tác giả: CAT
Dịch giả: Lm. Vinhsơn Bùi Đức Sinh, OP
DDC: 248.29 - Các thị kiến, xuất thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001420
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 494
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001422
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 494
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001595
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 494
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu: Bốn điều ước nguyện 1
1. Xin thương xót Catarina  
2. Xin thương xót thế gian  
3. Xin thương xót Hội thánh  
4. Lòng thương xót của Chúa quan phòng  
Chương Một: Chúa Cha thương xót Catarina 4
Ban ơn thông hiểu 4
Chương Hai: Chúa Cha thương xót thế gian 37
1- Ơn Ngôi Lời nhập thể 37
2- Ơn trở nên giống Chúa Kitô 60
3- Ơn nước mắt sám hối và nước mắt tình yêu 181
Minh giải thêm về ơn thông hiểu 212
Chương Ba: Chúa Cha thương xót Hội Thánh 240
Cải cách hàng Giáo phẩm 240
Chương Bốn: Lòng thương xót của Chúa quan phòng 337
1- Giải thích về lòng thương xót của Đấng quan phòng đối với ơn cứu độ các linh hồn, ở trường hợp chung và riêng (135-153) 337
2- Giải thích về đức vâng phục, và về Đấng quan phòng đối với người có tinh thần vâng phục (154-165) 408
Đại ý và kết thúc (166-167) 451
Bảng chỉ dẫn các mục từ 459