Thiên hùng sử
Phụ đề: 117 hiển Thánh tử đạo Việt Nam
Tác giả: Cộng đồng Công giáo Việt Nam
Ký hiệu tác giả: CON
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002531
Nhà xuất bản: San Jose
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 510
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003473
Nhà xuất bản: San Jose
Khổ sách: 20
Số trang: 469
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích