Sống Tin mừng theo cha Chân Phước Antôn Chevrier
Nguyên tác: Le Message du Père Chevrier
Tác giả: Berthelon, Berthelon
Ký hiệu tác giả: BER
Dịch giả: Lm. Sêbastianô Đỗ Đức Phổ
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001171
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001270
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU CỦA ĐỨC CHA ANCEL 7
LỜI NHẬP ĐỀ 14
TRANG KHAI ĐỀ 23
* Thế nào là một môn đệ nói chung? 23
* Thế nào là một môn đệ của Chúa Giê su Kitô? 23
* Làm thế nào để trở nên môn đệ của Chúa Kitô? 23
HIỂU BIẾT CHÚA GIÊ SU KI TÔ 25
* Học tập về Chúa Giêsu Kitô 28
* Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta 34
* Hiểu biết Chúa Giêsu Kitô 38
* Chúa Giêsu là sự khôn ngoan 39
* Chúa Giêsu là Thầy và là Thầy độc nhất của chúng ta 44
* Chúa Giêsu là gương mẫu 45
* Linh mục là Đức Kitô thứ hai 46
* Tóm lược những tước hiệu và uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta 47
* Lời nguyện: Lạy Chúa Kitô! Lạy Ngôi Lời 48
* Lạy Ngôi Lời! Lạy Chúa Ki tô 51
KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ 59
* Hiểu biết Chúa Giêsu Kitô là tất cả 64
* Ai tìm thấy Chúa Giêsu Kitô là tìm thấy kho tàng lớn lao nhất 66
* Chúng ta hãy hân hoan đáp lại lời mời gọi của Chúa 69
* Năm điều kiện cần thực hành để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô 77
SỐNG SIÊU NHIÊN 80
HIẾN THÂN LÀM CỦA LỄ SỐNG ĐỘNG 83
TÔN SÙNG CHÚA THÁNH THẦN 92
* Từ bỏ tinh thần thế tục 97
* Tìm đâu được tinh thần tốt? 101
* Học hỏi Tin Mừng 116
* Chúa Thánh Thần rất cần thiết cho đời sống cộng đồng 131
ĐỨC VÂNG LỜI 144
* Tầm quan trọng của sự từ bỏ 145
* Đức Vâng lời cốt tại sự gì? 146
* Đức Vâng lời cốt tại sự gì? 148
ĐỨC KHÓ NGHÈO 149
* Những gì Cha đòi hỏi các con, chính Cha cũng đã thực hiện 150
* Mọi sự của Cha là của con 151
* Mầu nhiệm khó nghèo gợi lại sự trần trụi nơi máng cỏ 161
* Mầu nhiệm khó nghèo gợi lại những đau khổ trên Núi sọ 161
* Mầu nhiệm khó nghèo gợi lại tình yêu của Chúa Giêsu trong nhà tạm 162
* Tận hiến cho sứ mệnh thiêng liêng 167
* Hoàn toàn phó thác trong tay Chúa quan phòng 168
* Thi hành chức vụ nhưng không 173
* Tin cậy nơi mình Thiên Chúa 177
* Chúng con hãy ở với Thầy trong những thử thách của Thầy 177
* Những điều kiện để được Thiên Chúa nâng đỡ 179
* Năng lực của Đức Khó nghèo trong đời linh mục 181
THẬP GIÁ 185
* Môn đệ với thập giá 185
* Chúa mời gọi ta đón nhận Thập giá 188
* Mỗi người đều có Thập giá riêng của mình và mỗi chức vụ đều có Thập giá khác nha 188
* Phải vác Thập giá 189
* Hãy mang lấy ách của Ta 189
* Khi bị treo lên Thập giá, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta 190
* Vác Thập giá mọi ngày 190
DẠY GIÁO LÝ 198
* Giảng dạy, sứ mệnh cao cả của Linh mục phải trung thành khi giảng dạy 210
* Phải giảng về ai? 211
* Chúng ta cần giảng dạy gì? 211
* Phải giảng dạy ở đâu? 211
* Phương Pháp giảng dạy 214
* Trong những họ đạo nhỏ 214
* Mục đích của việc giảng và dạy giáo lý 215
* Đào tạo giáo lý viên 216
* Cần soi sáng trí khôn 218
* Ý chí và thực hành 220
* Kích động tâm hồn 222
* Kích thích ý chí 222
* Kết thúc cuộc đối thoại giữa Chúa Cha và Chúa Con 232
KẾT LUẬN HIẾN BAN SỰ SỐNG 236
* Đức Giê su là sự sống và là sự sống lại 236