Những mẫu gương thánh thiện hôm qua và hôm nay
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003096
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010793
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chiều kích của Đức Maria 5
Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời 11
Suy niệm về chuỗi Mân Côi 18
Tác vụ Linh mục và hoạt động tông đồ 31
SimonPhêrô 34
Kinh nghiệm của thánh Phêrô 36
Kinh nghiệm của thánh Phaolô 41
Thánh Phaolô Tông đồ 41
Lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại 50
Lễ thánh Gioan Tẩy giả 58
Vài nét chấm phá về thánh Phanxicô Assisi 62
Sống theo tinh thần thánh Phanxicô Assisi 66
Thánh Phanxicô Assisi 70
Lối sống nghèo khó..., 73
Theo chân thánh Phanxicô Assisi 75
Một vài mẩu chuyện về thánh Phanxicô Assisi 79
Thánh nữ Têrêxa HĐGS và con đường nên thánh 83
Thánh Têrêxa Avila và phương pháp cầu nguyện 88
Thánh nữ Catarina thành Siena và những lời khuyên thánh thiện 93
Tuởng nhớ các thánh Tử đạo 99
Không phải do tình cờ. 101
Thánh Maximiliano Kolbe 103
Mẹ Têrêxa thành Calcutta 105
Ân huệ của Thiên Chúa 108
Linh mục Jacobo 110
Marthe Robin, nhà huyền bí 112
Bác sĩ Albert Schweitzer. 118