Ánh sáng soi đêm tối
Phụ đề: 18 tháng cuối đời thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu
Tác giả: Francois - Six
Ký hiệu tác giả: SI-F
Dịch giả: Đậu Vương Quyền
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002358
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007117
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014343
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích