Vies des saints et des bienheureux selon l'ordre du calendrier...
Phụ đề: Février
Tác giả: Baudot et Chaussin O.S.B.
Ký hiệu tác giả: BA-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004082
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 23
Số trang: 623
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích