Thánh Đa Minh. Ân sủng Lời Chúa
Nguyên tác: Dominique ou la grâce de la Parole
Tác giả: Guy Bedouelle, OP
Ký hiệu tác giả: BE-G
Dịch giả: Tình Dòng Đa Minh Việt Nam
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002374
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009576
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014215
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 3
Dẫn nhập 6
Chương I: Thế kỷ của Thánh Đa Minh 9
PHẦN I: THÁNH ĐA MINH  
Chương II: Thánh Đa Minh "khuất trong ánh sáng" 41
Chương III: Cuộc đời Thánh Đa Minh 57
Chương IV: Sự thánh thiện của Thánh Đa Minh 81
Chương V: Sự nghiệp của Thánh Đa Minh 97
PHẦN II: ÂN SỦNG GIẢNG THUYẾT  
Chương VI: "Ân sủng giảng thuyết" 115
ViỆC GIẢNG THUYẾT CỦA MỘT GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN  
Chương VII: Thánh Đa Minh và sứ vụ truyền giáo 129
Chương VIII: Thánh Đa Minh và đức thanh bần theo gương các tông đồ 139
VIỆC GIẢNG THUYẾT CHO MỘT GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  
Chương IX: Học hỏi chân lý 159
Chương X: Những người phục vụ Lời 175
VIỆC GIẢNG THUYẾT TRONG MỘT GIÁO HỘI DUY NHẤT VÀ THÁNH THIỆN  
Chương XI: Thánh Đa Minh và Giáo hội 203
Chương XII: Thánh Đa Minh và truyền thống thiêng liêng 225
Chương XIII: Đời sống cầu nguyện của Thánh Đa Minh 255
Kết luận: Ôi niềm hy vọng lạ lùng 271
Phụ lục: Một vài kinh nguyện dâng lên Thánh Đa Minh 283
Bảng niên biểu tóm lược 294
Các chữ viết tắt và thư mục 298