Thomas Aquinas
Phụ đề: A very short introduction
Tác giả: Furgus Kerr
Ký hiệu tác giả: KE-F
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003688
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích