Cuộc đời thánh nữ Faustina Kowaska
Phụ đề: Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa
Tác giả: Nt. Sophia Michalenko, CMGT
Ký hiệu tác giả: MI-S
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001357
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời đầu 10
1. Những tháng năm đầu đời 13
2. Thời gian tập viện 36
3. Giai đoạn khấn tạm 52
4. Giai đoạn thử lần thứ ba và vĩnh thệ 66
5. Những năm tháng tại Vilnius 94
6. Một năm nhiều đổi thay 175
7. Đau khổ để cầu thay nguyện giúp và tình yêu nung nấu 236
8. Hoàn toàn suy phục 342
9. Lời kết 436
Đôi dòng về tác giả 447