Tôi sống và sẽ sống cho Hội thánh. Chân phước Phanxicô Palau
Nguyên tác: Vivo y vivié por la Iglesia
Tác giả: Josefa Pastor Miralles, CMT
Ký hiệu tác giả: MI-J
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001019
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004850
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 49
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích