Ngày mai e rằng quá trễ
Phụ đề: Cuộc đời Thánh Phêrô Giulianô Eymard, tông đồ Thánh Thể
Nguyên tác: Tomorrow will be toolate
Tác giả: Lm. Norman Pelletier, SSS
Ký hiệu tác giả: PE-N
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003097
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007128
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 4
Dẫn nhập 7
Chương một: Luôn trên đường hành trình 14
Chương hai: Cuộc hành trình đầy mộng tưởng 17
Chương ba: Cuộc hành trình bắt đầu 33
Chương bốn: Cuộc hành trình tiếp tục 46
Chương năm: Cuối cuộc hành trình 64
Chương sáu: Một cuộc hành trình mới 86
Chương bảy: Một cuộc hành trình nội tâm 109
Chương tám: Cuộc hành trình kết thúc 124
Chương chín: Đoạn cuối cuộc hành trình 142
Kết luận: Hành trình hôm nay 145
Trích dẫn tư tưởng của Thánh Phêrô Giulianô Eymard 151
Niên biểu 159