1001 danh ngôn các Thánh
Tác giả: Y Phan, CMC
Ký hiệu tác giả: PHAN
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000971
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001291
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích