Hồng ân và mầu nhiệm
Phụ đề: Chân phước ĐGH Gioan Phaolô II
Nguyên tác: Dono e Mistero
Tác giả: Cao Viết Tuấn
Ký hiệu tác giả: CA-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003071
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007769
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời người dịch 9
Tiểu sử Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II 11
Vào lúc khởi đầu… sự huyền nhiệm 13
Những dấu chỉ đầu tiên về ơn gọi của tôi 15
Học ở đại học Jagielloian 16
Sự bùng nổ Thế chiến thứ hai 17
Rạp hát của ngôn ngữ sống 20
Việc quyết định gia nhập chủng viện của tôi 22
Những ngày nghỉ của một chủng sinh 25
Hồng Y Adam Stejan Sapiecha 27
Những ảnh hưởng đến ơn gọi của tôi 29
Gia đình 29
Nhà máy Solvay 30
Giáo xứ Debniki: các cha Dòng Salesian 33
Các cha dòng Carmelite 34
Cha Kazimierz Figlewicz 35
Vai trò của Mẹ Maria 37
Thánh tu sĩ Albert 41
Kinh nghiệm của chiến tranh 43
Sự hy sinh của các cha Ba lan 46
Những kinh nghiệm tốt lành giữa sự khắc nghiệt của chiến tranh 49
Một linh mục 51
Tưởng nhớ người anh em trong ơn gọi linh mục 52
Veni, Creator Spiritus! Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến 53
Sàn nhà 54
Thánh lễ đầu tiên 56
Rôma 59
'Học Rôma" 60
Viễn cảnh người mục tử 62
Chân trời Châu âu 63
Giữa những người nhập cư 64
Hình ảnh Thánh Gioan Maria Vianey 65
Lòng biết ơn chân thành 67
Trở về Balan 67
Niegowic: một giáo xứ vùng quê 69
Giáo xứ Thánh Florian ở Cracow 71
Công việc học thuật 71
Lòng biết ơn đối với Giáo Hội Balan 73
Linh mục đoàn Giáo phận Cracow 75
Món quà của người giáo dân 76
Linh mục là ai? 78
Sự trao đổi kỳ diệu, Admirabile commercium! 79
Linh mục và Bí tích Thánh Thể 81
Trong tư cách Đức Kitô, In persona Christi 83
Mầu nhiệm Đức tin, Mysterium fidei 84
Chúa Kitô, Linh mục và lễ vật 86
Linh mục trong thời đại hôm nay 91
Những mong đợi sâu xa của nhân loại 93
Thừa tác viên của lòng thương xót 94
Một con người trong tương quan với Thiên Chúa 95
Được gọi để nên thánh 96
Việc chăm sóc các linh hồn, Cura animarum 97
Một con người của Lời Chúa 99
Việc học hành 101
Đối thoại với tư tưởng hiện đại 102
Gởi đến các anh em trong hành Linh mục 105
Con người của mắt 106
Tạ ơn Chúa, Deo gratias 107
Phụ lục 109