St. Augustine Confessions
Tác giả: St. Augustin
Ký hiệu tác giả: AUG
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003262
Nhà xuất bản: Everyman's Library
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích