Nói chuyện các Tông đồ
Tác giả: Lm. Trần Văn Kiệm
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002375
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002376
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002377
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 129
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích