Cánh hồng bé nhỏ
Phụ đề: Linh đạo Têrêsa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: An-phong
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014428
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 90
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích