Gương thánh nhân
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014283
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 217
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích