Vies des saints et des bienheureux selon l'ordre du calendrier...
Phụ đề: Juillet
Tác giả: Bénédictins de Paris
Ký hiệu tác giả: BE-P
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004087
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 23
Số trang: 797
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích